Literární a umělecká kritika v českých zemích 19. století: (nad)národní kánony?

10. listopadu proběhne workshop Literární a umělecká kritika v českých zemích 19. století: (nad)národní kánony? (dolní sál ÚČL AV ČR, Na Florenci 3, Praha 1).

Otázka národnosti v umění představovala jedno z ústředních témat literární a umělecké kritiky v českých zemích v 19. století. (Re)konstrukce vlastního, jeho vymezení a ukotvení se v různých případech prolínaly se společnými snahami soudobých autorů a autorek o individuální poetický jazyk a jeho autonomii. Mezinárodní interdisciplinární workshop je zaměřen právě na povahu a kontexty utváření relevantních kánonů literatury a umění v českých zemích v 19. století, jak alespoň vystupují prizmatem jejich kritiky v tisku: perspektivu funkční diferenciace (S. J. Schmidt) společnosti v multietnickém, vícejazyčném prostředí habsburské monarchie, v níž nabývala literatura v národních jazycích zvláštních integrujících funkcí, konfrontuje workshop s proměnami „politiky (svébytného) díla“ autorů a autorek (S. Martus), respektive polyvalentním prosazováním se zdejší moderní kritiky literatury a umění.

«
»