Etnická a kulturní diverzita a dynamika středoevropského regionu v době římské

Konference při příležitosti předsednictví České republiky v Evropské unii. Akce se koná pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje Mgr. Jana Grolicha.

Akce se uskuteční 3. prosince 2022 v Návštevnickém centru Mušov – Brána do Římské říše.

«
»