Mnohojazyčnost ve středověké a raně novověké Evropě

Mezinárodní konference proběhne hybridně 30. listopadu 2022 v Akademickém konferenčním centru.

«
»