Keltové a Germáni

Vladimír Salač bude prezentovat výsledky bádání na konferenci „Interpretierte Eisenzeiten X“ 17.-19. listopadu 2022 v Linzi a na semináři „Učitelé a archeologie“ 24. listopadu 2022 v Ústí nad Labem.

«
»