Hudební světy české Vídně: Menšina a identita v 21. století

Vychází kniha „Hudební světy české Vídně: Menšina a identita v 21. století

Od sklonku 19. století vytváří několik generací Čechů ve Vídni pestré společenství zahrnující aktivní členy spolků i ty, kdo stojí stranou menšinových organizací. Významně k tomu přispěly migrační vlny, podmíněné sociálně ekonomickými okolnostmi, ale i prudkými politickými zvraty v českých zemích i Rakousku. Jakou roli dnes hrají hudba a tanec v souvislosti s udržováním české identity i jazyka? Kdo má zájem tancovat českou besedu a proč? Komu poskytl útočiště undergroundový klub Nachtasyl? Co mohou hudba a tanec prozradit o Češích, jejichž předkové přišli do Vídně na prahu 20. století za prací a jaký význam měla hudba pro uprchlíky z Československa po roce 1968? A proč mají novodobí migranti z České republiky ve Vídni stále zájem o hudební a taneční folklor a jak se jeho prostřednictvím vztahují ke svým původním kořenům? Odpovědi nejen na tyto otázky podává monografie Hudební světy české Vídně: menšina a identita v 21. století. Etnomuzikoložka Zita Skořepová v ní nabízí vhledy do barvité mozaiky českovídeňských hudebně tanečních událostí a přibližuje portréty jejich hlavních aktérů. Kniha výmluvně dokládá, že právě hudba a tanec mohou nabízet cestu k porozumění pocitu přináležení vídeňských Čechů k původní domovině, podobám integrace v Rakousku a obecně v evropském společenství, ale i proměnám vztahů mezi tzv. starousedlíky, někdejšími uprchlíky z Československa i novodobými migranty příchozími do Rakouska v posledních třiceti letech. 

«
»