Keltové a Germáni

Přednášky Vladimíra Salače jsou dispozici na YouTube.

Jaké národnosti byli staří Germáni?

Kelten und Germanen – Konstrukt oder Realität?

«
»