Bylany. Život prvních zemědělců

Výstava představuje stručnou historii výzkumu neolitického sídliště v Bylanech a výsledky jeho zpracování. Prostřednictvím několika základních témat prezentuje způsob života prvních zemědělců v mladší době kamenné. V Bylanech u Kutné Hory byl proveden jeden z nejdůležitějších odkryvů sídelního areálu neolitické kultury s lineární keramikou (5600-5000 př. n. l.) v Evropě. Archeologické výzkumy zde začaly již v 50. letech minulého století s cílem objasnit fungování společnosti prvních středoevropských zemědělců, kteří zanechali svůj odraz jen v hmotných archeologických pramenech. Od roku 1964 byla v Oblastním muzeu v Kutné Hoře v prostorách Kamenného domu uskutečněna výstava, prezentující jak veřejnosti, ale také účastníkům Světového archeologického kongresu UISPP tehdejší výsledky prvního velkoplošného výzkumu neolitického sídliště v Evropě. Po téměř 60 letech teď využíváme možnost představit opět v muzeu současný pohled na lokalitu Bylany z hlediska dlouhodobého zpracování i nejmodernějších analýz. Na výstavě je možno vidět výběr všech nejdůležitějších nálezů, které se podařilo v průběhu výzkumů získat, včetně zcela unikátních předmětů. Prezentovány jsou jak archivní záběry z terénních výzkumů, tak i digitální 3D
rekonstrukce. Prostřednictvím QR kódů si návštěvník může získat další informace ze stránek https://archaeo3d.com/ a prohlédnout si virtuální muzeum s galerií bylanských artefaktů a virtuální prohlídkou neolitické osady. K dispozici je i základní literatura k danému tématu i databáze nálezů.

«
»