Katja Kobolt – Ženské autorství v podmínkách omezení identity: autofikce a odpor subjektivity

16. 5. 2023 (17:00), online

Prezentace vychází z úvah o ženském autorství z hlediska diskurzivizace a reprezentace postmigrantské zkušenosti a zabývá se otázkami omezení identity a produktivní nadidentifikace v rámci konstrukce umělecké subjektivity, jak ji čteme v autofikčním psaní a vizuálních reprezentacích. Přiblíží dva příklady – autofikční román Dijany Matković (Lublaň) s názvem Zakaj ne pišem? a soubor vybraných uměleckých děl Anny Ehrensteinové (Tirana/Berlín). Na jedné straně bude věnována pozornost omezení identity, která obě umělkyně ve svých dílech popisují – od genderizace, migrace a také rasizace až po třídnost – a na druhé straně se zamyslím nad „technologiemi subjektivity v textové [a vizuální] struktuře“ jako rezistencí. Zatímco autobiografie jako žánr se opírá o předpoklad identity mezi mimotextovým „já“ (autorem), narativním „já“ (vypravěčem) a vyprávěným „já“ (vyprávěnou postavou), autofikce naproti tomu uznává mezery mezi těmito třemi narativními instancemi, čímž otevírá prostor pro kritické zkoumání konstituce subjektivit a rezistence vůči mnohočetným omezením politiky identit.

«
»