Věčný outsider Jiří Weil:Život a dílo

27.-28. 4. 2023 proběhla konference Věčný outsider Jiří Weil: Život a dílo

Byla otevřena diskuze o Weilově díle, možnosti kritické analýzy, ale snaha o nové poznatky k Weilovu působení jako spisovatele, novináře a překladatele a prozkoumání recepci jeho díla v Česku i v zahraničí.

«
»