Keltové a Germáni i keltové a germáni

Vladimír Salač o psaní velkých a malých písmen v názvech etnik a umělých myšlenkových konstruktů v novém čísle Naší řeči (roč. 106, 2023, č. 3).

«
»