Kontakt

Koordinační pracoviště: Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.

Koordinátorka: Mgr. Jana Maříková-Kubková, Ph.D.
marikova@arup.cas.cz

Tajemník: Mgr. Vojtěch Bažant, Ph.D.
bazant@arup.cas.cz